Om Haram Næring og Innovasjonsforum


Formål

Haram Næring og Innovasjonsforum skal arbeide for å fremje eit konkurransedyktig og allsidig næringsliv og attraktivt lokalsamfunn i Haram. Forumet skal vere eit ressurssenter for læring og stimulering til ideskaping og næringsutvikling i regionen og vere kjent for tett samarbeid med Haram kommune, utdanningsinstitusjonar og andre instansar og organisasjonar på lokalt og regionalt nivå.

Tilsette

Henrik Dalelid Vedde, Dagleg leiar
92881290, henrik.dalelid.vedde@haram.kommune.no

Inger Synnøve Remme, Næringsrådgjevar Haram kommune
99424139, inger.synnove.remme@haram.kommune.no

Styre

Arild Eiken, styreleiar
Anne Seth
Jan Petter Hagen
Kjell Norvoll
Vebjørn Krogsæter
Asbjørn Rogne
Per Erik Dalen
Fredrik Mordal Hessen