Portalen er klar

 Portalen er no klar til bruk. Å bygge ut Nordøyvegen vil skape behov for eit mangfald av produkt og tenester. Korleis kan bedrifter i regionen få leveransar til prosjektet? I Nordøyportalen – www.nordoyportalen.no – kan lokale leverandørar registrere seg og tilby produkt og tenester.

Last ned