Er DU vår nye daglege leiar?

Kan dette vere ei stilling for deg, då er det berre å søkje innan fristen 7. januar 2018!

Du finn heile stillingsannonsa her