Lunsjmøte om fagopplæring

Vi fekk fram fleire aktuelle utfordringar, og vart samde om at det er behov for å arbeide i lag for å løyse mange av dei. Vi arbeider for å få eit forum under Opplæringskontoret i Haram som kan arbeide med planar og strategiar.

Neste møtepunkt er fredag 13.06.2014 på Haram vidaregåande skule der vi skal sette opp årshjul for felles tiltak.