Haram kommune har i mange år hatt kommunalt næringsfond. Dette er ei støtteordning som skal nyttast til å styrke nyetableringar, innovasjon og næringsutvikling i Haram. Fondet har fått midlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune ved Regional- og næringsutvalet. I 2014 fann ikkje utvalet midlar til Haram kommune.

Les meir her