Onsdag 17. spetember lanserte Næringsforeningen og Sunnmøre regionråd boka "New in Ålesund region". Haram Næring og Innovasjonsforum har vore med på dette prosjektet og er stolt over sluttresultatet.

Her er pressemeldinga frå Næringsforeningen:
Det er med stolthet NÆRINGSFORENINGEN og SUNNMØRE REGIONRÅD presenterer boken NEW IN ÅLESUND REGION.

Næringsforeningen, gjennom sin tjeneste INN®, er regionens velkomst- og vertskapssenter for utenlandsk kompetansearbeidskraft.
Vi bistår bedrifter i forbindelse med immigrasjon, boligsøk, barnehage og skolestart, velkomstmøter etc.
INN® skaper gode møteplasser for de ansatte og deres familier. INN® tilbyr individuelle tjenester, samt bedriftsmedlemsskap.

Boken skal bli et nyttig verktøy for regionens tilflyttere. Regionens bedrifter kan bruke boken aktivt mot sine utenlandske ansatte og
i rekrutteringsprosessen. Boken er på engelsk, men vil være like nyttig for regionens norsktalende tilflyttere.

New in Ålesund region inneholder praktiske opplysninger angående immigrasjon og flytting , norsk kultur, helse og skolesystemet,
transport og informasjon om regionens ulike attraksjoner og aktiviteter.