Gjennom 4 økter har mellomsteget ved Lepsøy skule lært om region og ressurs, import og eksport og samspelet mellom dei ulike landa i Europa. Quiz med spørsmål om dei ulike land sine byar, attraksjonar, eksportvarer og bilmerke vart godt mottatt av elevane. Elevane avslutta med å teikne framtida sin bil med tanke på marknad, miljø, sikkerheit og nye løysningar. Mange gode og kreative forslag kom fram. Tusen takk til Lepsøy skule for godt gjennomført SSE!