Haramsøy samfunnshus måndag 15. juni 2015 kl 18.15

Program:

* Lars Ueland Kobro ved Telemarksforsking orienterer om samfunnsanalyse for Nordøyane

* Innspel og diskusjon:

Korleis skaper ein engasjement og bidreg til å utvikle dialog og samarbeid på tvers av øyar, sektorar og lokalsamfunn?

Alle er velkomen!