Sosiale medier som arbeidsverkty

Sjå oppsummeringa om bruk av sosiale medier som arbeidsverkty.

Idear til oppfølging, eller behov for meir hjelp, ta kontakt med oss i HNI.