Ei gruppe bedriftsleiarar vart oppnemnd til å arbeide for realisering av Hamnsundsambandet som støttegruppe for styret. Det skjedde på eit informasjonsmøte i Søvik i 2014.

Gruppa er:

Kjell Norvoll, Nogva Motorfabrikk AS, Roar Engås, Rolls Royce Marine AS, Nils Arve Engeseth, Mørenot AS, Ove Tennfjord, VARD Group AS

Her finn du tosiders informasjonsark om Hamnsundsambandet.

Du finn og to presentasjonar om Hamnsundsambandet - ein frå styret i Hamnsundsambandet og ein frå næringslivsgruppa.