Integrering i arbeidsliv og kvardagsliv

Kristian Rose Tronstad frå NIBR informerte om resultatet frå forskingsprosjektet "Innvandring og integrering i Haram". Rapporten tek for seg 3 problemstillingar: 

Kvifor flyttar innvandrarar og norske tilflyttarar til Haram?

Kva kan forklare at folkr vert buande eller eventuelt flyttar frå kommunen?

I kor stor grad er innvandrarar og tilflyttarar integrert i ulike samfunnsarenaer i Haram?

Rapporten finn du på www.nibr.no

Presentasjonen til Kristian Rose Tronstad finn du her

Ein kort workshop med fokus på bustad, fritidsaktivitetar og norskferdigheiter blant innvandrarar og arbeidsinnvandrarar vart gjennomført. Vi såg på 3 spørsmål, der vi kom med utfordringar og løysing/tiltak. 

Invitasjon

Program