"Robotisering, automatisering og 3D printing"

Arrangør:
Styringsgruppa Pilotprosjektet«Automatisert og robotisert produksjon med
læringsarena» ved Offshore & Industry Support AS og 22 deltagerbedrifter.

Bakgrunn:
Pilotprosjektet har som mål å bedre konkurransesituasjonen for bedriftene. Skal en være ledende leverandør må en også være ledende innenfor den aktuelle produksjonsteknologi. Det pågår en aktiv prosess i flere land for å bedre konkurransesituasjonen og på denne måten tilbakeføre produksjon som er satt ut til såkalte lavkostland. Parallelt skjer det en rivende utvikling innen de forskjellig produksjonsteknologiene. Kjennskap og kunnskap til tilgjengelig produksjonsteknologi er også viktig både for å produsere og ikke minst designe/ konstruere produktene slik de kan produseres optimalt.

Formål: Å gi kjennskap og kunnskap innen  robotteknologi,  automatiserings løsninger og 3D printing.

Seminaret har foredragsholdere som er internasjonalt ledende innen sine områder. Noen av foredragene vil bli holdt på engelsk.