Forum for kreative uttrykk i Haram

Teaterpedagog Olla Rypdal vil leie møtet saman med næringsrådgjevar Inger Synnøve Remme. Dette er eit forum som vi ønskjer skal etablerast til ein fast møteplass nokre gongar i året i Haram. Alle som utøvar eller er interessert i kreative uttrykk er velkomen.

Det vert lett servering. Meld deg på i dag!

Invitasjon