Kva ønsker næringslivet?

I 2014 fekk alle kommunane i landet i oppdrag frå Regjeringa og Stortinget om å starte prosessen med å avklare om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunar. Målet med kommunereforma er større, meir robuste kommunar med auka makt og myndigheit.

Haram kommunestyre skal gjere lokalt vedtak om eventuell samanslåing innan 1. juli 2016.

På møtet 21. januar vil næringslivet få anledning til å kome med sine synspunkt.

For meir informasjon sjå her

Last ned