Orienteringsmøte 09.03 2016

Tafjord Marked har i samarbeid med Haram Næring og Innovasjonsforum eit ønske om å etablere EnergiArena Haram. I dette opplegget vil ein opprette nettverksamlinger i ENØK kartlegging, energileiing og ENØK-tiltak. I dag er det ikkje så mykje å hente på pris i marknaden, men med fokus på kostnadsreduksjon kan bedriftene spare mykje. Tafjord Marked har inngått samarbeid med Energirådet. Dei vil vere med å kartlegge kvar einskild bedrift sitt behov. Utfrå desse behova vil ein sjå kva for tiltak ein skal sette i gong. Det er òg muleg å få støtte frå ENOVA. Dette vil Energirådet hjelpe til med.

Last ned