01.03.17

Det er fire førebuande entrepriser: Veg og riggområde på Skjelten, Forskjeringar (førebuing av tunnel) Austnes - Longva, forskjeringar Fjørtofta,  forskjering Myklebust. berekna arbeid frå oktober 2017 til januar/februar 2018

Seinare vert dei to hovudentreprisane lyst ut. Desse gjeld bruer og tunnelar. Byggetid på dei 2018 - 2022.

Til sist kjem kontrakt for elektroinstallasjonar.

Det betyr at mulegheiter for oppdrag og jobb kjem snart, og det er viktig å vere førebudd. Marianne Nærø informerte om kva som skal skje, korleis anboda vert og kva oppdrag som kan vere aktuelle. Her vil det vere bruk for mange typer bedrifter - både små og store.

Sjå prentasjonen til Marianne Nærø.

Følg også med på https://www.facebook.com/nordoyvegen/?fref=ts