Ventar på vedtak i Stortinget

22.05.2017 vart ein ny milepæl for Nordøyvegen passert. Prosjektet vart godkjent av regjeringa, og då skulle positivt vedtak i Stortinget vere sikra. Siste spenningsmoment er om bompengesøknaden kjem på dagsorden i Stortinget før ferien. Positivt vedtak er sikkert no.
Dermed blir dei første kontraktane utlyst før ferien, og arbeidet kan kome i gong til hausten.

https://www.nrk.no/video/PS*clip/fd9a2f25-3c12-4ee6-9a2f-253c127ee6db

Sjå vedlegget om framdrift i prosjektet og link til nrk.no