RoboTek AS i samarbeid med Haram Næring og Innovasjonsforum

Innføringskurs i Additiv Produksjon


Unik mulegheit for å få ei innføring i ein ny produksjonsteknologi som endrar seg hurtig, og som vil kunne sette bedrifta i stand til å vurdere korleis forhalde deg til dennen nye teknologien.

Kurset er innretta mot bedriftsleiing, leiarar innan produksjon og konstruksjon.

Her er litt meir om Additiv Produksjon i Norge:

Innhald:

- innføring i dei ulike additive tilverkningsteknologiane
- fordelar og ulikheiter med teknologiane
- additiv tilverkning kombinert med CNC maskinering
- design for additiv tilvirkning

Sjå www.robotek.no

Påmelding:  arne.tande@robotek.no

Invitasjonen til kurset i vedlegget.